Viết cho lễ tốt nghiệp

2. Tốt nghiệp cấp trường (22/10/2015) - Có phải là mình đặt nhầm số "2" lên đầu không? Câu trả lời là không. Mình sẽ viết mục này trước, nhưng tại sao lại là số "2" mà không phải là "1"? Bản thân mình thích buổi tốt nghiệp ở mục 1 hơn, mình sẽ viết …

Đọc tiếp Viết cho lễ tốt nghiệp